DevSecOps'u Anlamak: Güvenliği Yazılım Geliştirmeye Entegre Etmek

DevSecOps, geliştirme, güvenlik ve operasyonlardan türetilmiş bir terim olup, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında güvenlik uygulamalarını entegre eden bir yaklaşımdır. Bu uygulamanın amacı, güvenliğin yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında yer almasını sağlamak ve sonradan eklenen bir özellik olmaktan çıkarmaktır. Geleneksel yöntemlerde güvenlik taramalarının yalnızca yazılım teslimat sürecinin sonunda yapılması, geliştiriciler için önemli bir yük oluşturmakta ve üretim teslim tarihlerinin riske girmesine neden olmaktadır. Açık kaynak yazılımlar (OSS) ve üçüncü parti bileşenlerin artan kullanımı, yeni güvenlik açıkları getirebilir ve bu da yazılım bütünlüğünü sağlama konusunda yasal baskıyı artırır.

DevSecOps, geliştirme ekipleri, güvenlik ekipleri ve operasyon ekipleri arasında iş birliği ve iletişimi vurgulayarak güvenliğin yazılım geliştirme sürecinin her aşamasına entegre edilmesini sağlar. Bu yaklaşım, güvenliği en başından itibaren geliştirme hattına entegre etmeyi ifade eden "güvenliği sola kaydırma" gerektirir. Bu sayede, güvenlik yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelir, güvenlik açıklarını erkenden tespit etmeyi ve çözmeyi kolaylaştırır ve yasal yükümlülüklere uyumu sağlar. DevSecOps, ayrıca, paylaşılan bir sorumluluk kültürü gerektirir, işlevsel silo duvarlarını yıkar ve çapraz fonksiyonel ekiplerin yüksek hızda daha güvenli uygulamalar inşa etme ortak hedefi doğrultusunda birlikte çalışmasını teşvik eder.

DevSecOps'u uygulamak, birden fazla işlevi kapsayarak önemli kültürel değişiklikler gerektirir ve doğru araç, teknoloji ve otomasyonu kullanarak uygulamaların geliştirme hızında güvence altına alınmasını sağlar. Bu, güvenliğin paylaşılan bir sorumluluk haline gelmesini sağlayan iş birliğine dayalı bir kültür oluşturmayı, işlevsel silo duvarlarını yıkmayı ve güvenliği sola kaydırmayı içerir. Güvenlik uygulamalarını geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarına entegre ederek, kuruluşlar güvenlik açıklarını erken aşamada tespit edip çözebilir, güvenlik ihlallerinin riskini azaltabilir ve güvenli uygulamaların teslimatını sağlayabilir. Etkili DevSecOps uygulamaları, kuruluşların daha güvenli, hızlı ve ekonomik yazılım teslim etmesine yardımcı olabilir ve günümüz yazılım geliştirme ortamında kritik bir yaklaşım haline gelir.

26 görüntüleme

18 Haz 2024