Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağlarının (DePIN) Potansiyeli

Girişim sermayesi şirketi Zee Prime Capital'in son raporu, merkezi devlet kontrolünden topluluk temelli, şeffaflık öncelikli girişimlere dönüşmek için merkezi olmayan fiziksel altyapı ağlarının (DePin) potansiyelini vurguluyor. Bu değişim, dağıtık altyapının gelişmekte olan bir alt sektörü olan merkezi olmayan güvenlik (DeSec) sayesinde mümkün hale geliyor.

DePin ağları, güvenlik tedbirleri konusunda gösterdikleri titizlikle dikkat çekiyor; bu tedbirler, maliyetleri artırdığı için tüketici odaklı perakende uygulamalarında genellikle tercih edilmez. Güvenliğe önem veren topluluklar ve organizasyonlar, sağlam güvenlik önlemleri için ekstra ödeme yapmaya isteklidirler. Bu yaklaşım, topluluk polisliğinin veya kolluk kuvvetlerinin merkezden dağıtılmasının ötesine geçerek, yerel toplulukları koronal kütle fırlatımları veya elektromanyetik darbe silahları gibi yıkıcı olaylara karşı mevcut elektrik altyapısını güçlendirmeleri için teşvik eder. Ayrıca, merkezi olmayan hava radar ağları, izinsiz uçakları veya küçük keşif dronlarını tespit edebilir, bu da terörizm potansiyelini azaltır. DePin ağlarının gelişimi, devlet gözetiminin artan tehditlerine, merkeziyetçi güç yapılarına ve otoriterliğe yanıt olarak görülüyor. Merkezi olmayan altyapı, merkezi internet servis sağlayıcıları ve büyük teknoloji şirketlerinin gücünü ortadan kaldırarak özgür ve açık bir interneti garanti edebilir. Ancak, DePin ağlarının getirdiği artan şeffaflık, daha müdahaleci bir gözetim devleti oluşturmayı önlemek için gizlilik kaygılarıyla dengelenme ihtiyacı da duyuyor.

17 görüntüleme

06 Tem 2024